SURAT PERMOHONAN PENGAKUAN KOPERASI SEKOLAH

PERMOHONAN PENGAKUAN KOPERASI SEKOLAH
KOPERASI SEKOLAH ………………
…………………………………………

Lampiran 1. Akta Pendirian
2. Berita Acara Pembentukan
3. Neraca Awal
…………, ………… 200……

Kepada Yth.
Kepala Kantor Dinas
Perindagkop PM
Kabupaten/Kotamadya
………………………….......
di ……………………….......

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mengajukan permohonan agar koperasi kami dapat dicatat
dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan pengakuan
sebagai koperasi pada koperasi sekolah kami. Bersama ini kami lampirkan:
1. 2 (dua) bendel akta pendirian.
2. 1 (satu) lembar petikan Berita Acara Rapat Pembentukan.
3. 1 (satu) neraca awal
Selanjutnya, kami berharap agar koperasi kami mendapat pengakuan sebagai
koperasi sekolah dan didaftar dalam daftar khusus.
Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.
Pengurus Koperasi Sekolah
............................

Ketua                           Sekretaris
(………………)                     (………………)

0 Komentar Untuk "SURAT PERMOHONAN PENGAKUAN KOPERASI SEKOLAH"

Post a Comment