PENUNTUT UMUM ANAK

PENUNTUT UMUM ANAK

         Mengenai istilah penuntutan ini, di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut ...